THANH LÝ DỤNG CỤ CƠ KHÍ HÀNG TỒN KHO

Giá sốc bất ngờ – Số lượng có hạn

Aiwa Việt Nam ra mắt chuyên trang Hàng Thanh Lý trong mùa dịch đến Quý khách hàng với nhiều sản phẩm được bán với giá vô cùng đặc biệt. Một số sản phẩm nổi bật như: máy khoan, máy cắt kim loại, máy cắt cỏ và nhiều công cụ khác,…được cập nhật thường xuyên trên trang này.

Mặc dù là hàng thanh lý nhưng tất cả sản phẩm đều trong tình trạng mới 100%, chưa qua sử dụng, Quý khách yên tâm mua sắm vì được bảo hành chính hãng 100%, hưởng mọi ưu đãi như mua hàng bình thường trên website Aiwavietnam.vn

Đặc biệt các sản phẩm thanh lý chỉ có số lượng rất ít, Aiwa Việt Nam sẽ ngưng bán khi hết hàng tồn kho. Quý khách có yêu cầu nên đặt hàng ngay.

CÁC MẶT HÀNG THANH LÝ

-15%
Giá: 6.490.000 
-14%
Giá: 8.419.000 
-15%
Giá: 9.309.000 
-11%
Giá: 12.590.000 
-15%
Giá: 11.490.000 
-3%
Giá: 12.600.000 
-9%
Giá: 4.190.000 
-9%
Giá: 2.730.000 
-23%
Giá: 7.069.000 
-9%
Giá: 2.493.000 
-9%
Giá: 898.000 
-33%
Giá: 1.868.000 
-10%
Giá: 3.147.000 
-9%
Giá: 11.545.000 
-2%
Giá: 6.064.000 
-13%
Giá: 1.750.000 
-9%
Giá: 2.840.000 
-9%
Giá: 5.999.000 
-14%
Giá: 4.069.000 
-9%
Giá: 1.803.000 
-9%
Giá: 1.823.000 
-9%
Giá: 861.000 
-14%
Giá: 1.528.000 
-9%
Giá: 5.044.000 
-9%
Giá: 3.051.000 
-31%
Giá: 1.000.000 
-12%
-9%
Giá: 5.387.000 
-12%
Giá: 4.780.000 
-9%
Giá: 468.000 
-1%
Giá: 6.945.000 
-11%
Giá: 850.000 
-9%
Giá: 1.153.000 
-9%
Giá: 5.630.000 
-6%
Giá: 6.422.000 
-15%
Giá: 1.450.000 
-13%
Giá: 1.560.000 
-9%
Giá: 2.161.000 
-5%
Giá: 4.532.000 
-9%
Giá: 600.000 
-8%
Giá: 1.380.000 
-19%
Giá: 725.000 
-33%
Giá: 600.000 
-15%
-7%
Giá: 1.390.000 
-14%
Giá: 905.000 
-26%
Giá: 2.800.000 
-12%
Giá: 1.139.000 
-9%
Giá: 2.730.000 
-5%
Giá: 4.309.000 
-9%
Giá: 600.000 
-7%
Giá: 1.356.000 
-9%
Giá: 1.182.000 
-10%
Giá: 3.600.000 
-7%
Giá: 3.250.000 
-9%
Giá: 4.113.000 
-7%
Giá: 28.552.000 
-9%
Giá: 1.960.000 
-9%
Giá: 3.477.000 
-7%
Giá: 17.237.000 
-9%
Giá: 3.126.000 
-5%
Giá: 8.050.000 
-5%
Giá: 9.624.000 
-9%
Giá: 7.067.000 
-9%
Giá: 16.468.000 
-3%
Giá: 5.296.000 
-14%
Giá: 1.288.000 
-21%
Giá: 833.000 
-12%
Giá: 795.000 
-6%
Giá: 1.889.000 
-5%
Giá: 2.355.000 
-9%
Giá: 2.440.000 
-9%
Giá: 1.149.000 
-9%
Giá: 2.004.000 
-5%
Giá: 2.326.000 
-9%
Giá: 1.398.000 
-33%
Giá: 900.000 
-9%
Giá: 1.720.000 
-20%
Giá: 1.793.000 
-11%
Giá: 1.803.000 
-12%
Giá: 790.000 
-5%
Giá: 1.361.000 
-5%
Giá: 1.346.000 
-19%
Giá: 895.000 
-21%
Giá: 1.460.000 
-11%
Giá: 2.050.000 
-10%
Giá: 940.000 
-15%
Giá: 2.130.000 
-5%
Giá: 3.088.000 
-9%
Giá: 3.551.000 
-8%
Giá: 2.160.000 
-7%
Giá: 2.870.000 
-5%
Giá: 2.729.000 
-13%
Giá: 2.926.000 
-6%
-9%
Giá: 2.554.000 
-5%
-10%
Giá: 2.700.000 
-6%
Giá: 4.230.000 
-4%
Giá: 2.399.000 
-8%
-2%
Giá: 5.990.000 
-9%
Giá: 2.783.000 
-4%
Giá: 3.920.000 
-6%
Giá: 1.870.000 
-9%
Giá: 5.393.000 
-9%
Giá: 8.484.200 
-9%
Giá: 3.830.000 
-3%
Giá: 17.690.000 
-9%
Giá: 2.758.000 
-9%
Giá: 2.380.000 
-9%
Giá: 3.036.000 
-12%
Giá: 5.299.000 
-3%
Giá: 6.990.000 
-4%
Giá: 19.250.000 
-9%
Giá: 6.263.000 
-5%
Giá: 27.470.000 
-1%
Giá: 42.441.000 
-1%
Giá: 32.699.000 
-0%
Giá: 18.881.000 
-3%
Giá: 27.263.000 
-9%
Giá: 27.336.000 
-9%
Giá: 28.131.000 
-14%
Giá: 25.952.000 
-3%
Giá: 20.305.000 
-22%
-8%
Giá: 832.000 
-12%
-3%
Giá: 8.500.000 
-9%
-9%
-8%
-13%
-5%
Giá: 4.867.000 
-16%
-1%
Giá: 9.920.000 
-1%
Giá: 10.857.000 
-17%
Giá: 1.500.000 
-10%
Giá: 2.156.000 
-9%
Giá: 1.285.000 
-10%
Giá: 1.942.000 
-14%
Giá: 1.119.000 
-4%
Giá: 7.490.000 
-3%
Giá: 6.000.000 
-3%
-5%
-3%
-9%
Giá: 13.013.000 
-8%
Giá: 2.849.000 
-3%
Giá: 6.890.000 
-0%
Giá: 9.980.000 
-3%
Giá: 15.250.000 
-5%
Giá: 10.990.000 
-10%
Giá: 2.299.000 
-9%
Giá: 1.571.000 
-8%
Giá: 2.366.000 
-14%
Giá: 3.397.000 
-9%
Giá: 868.000 
-9%
Giá: 2.393.000 
-14%
Giá: 2.832.000 
-9%
Giá: 8.250.000 
-8%
Giá: 1.176.000 
-8%
Giá: 32.045.000 
-23%
Giá: 6.100.000 
-4%
Giá: 26.972.000 
-1%
Giá: 21.740.000 
-9%
Giá: 3.990.000 
-9%
Giá: 23.540.000 
-11%
Giá: 25.173.000 
-8%
Giá: 3.250.000 
-15%
Giá: 8.100.000 
-9%
Giá: 5.711.000 
-9%
Giá: 6.620.000 
-9%
Giá: 1.741.000 
-25%
Giá: 2.317.000 
-25%
Giá: 2.415.000 
-20%
Giá: 3.888.000 
-20%
Giá: 3.102.000 
-20%
Giá: 1.302.000 
-30%
Giá: 3.388.000 
-20%
Giá: 1.823.000 
-25%
Giá: 667.000 
-20%
Giá: 1.716.000 
-40%
Giá: 1.074.000 
-40%
Giá: 2.016.000 
-15%
Giá: 2.932.000 
-40%
Giá: 2.334.000 
-25%
Giá: 652.000 
-40%
Giá: 1.020.000 
-15%
Giá: 951.000 
-30%
Giá: 1.183.000 
-30%
Giá: 1.365.000 
-20%
Giá: 3.865.000 
-20%
Giá: 4.339.000 
-20%
Giá: 1.910.000 
-20%
Giá: 2.235.000 
-20%
Giá: 841.000 
-20%
Giá: 1.186.000 
-30%
Giá: 1.512.000 
-25%
Giá: 1.335.000 
-25%
Giá: 827.000 
-25%
Giá: 697.000 
-30%
Giá: 896.000 
-40%
Giá: 810.000 
-40%
Giá: 690.000 
-15%
Giá: 633.000 
-9%
Giá: 918.000 
-20%
Giá: 1.661.000 
-20%
Giá: 1.376.000 
-20%
Giá: 1.376.000 
-20%
Giá: 2.057.000 
-20%
Giá: 1.923.000 
-20%
Giá: 1.396.000 
-20%
Giá: 1.432.000 
-20%
Giá: 1.183.000 
-20%
Giá: 1.136.000 
-20%
Giá: 1.058.000 
-20%
Giá: 1.501.000 
-20%
Giá: 1.812.000 
-20%
Giá: 1.494.000 
-20%
Giá: 3.872.000 
-20%
Giá: 2.340.000 
-20%
Giá: 1.056.000 
-20%
Giá: 1.076.000 
-20%
Giá: 7.605.000 
-20%
Giá: 2.150.000 
-20%
Giá: 7.435.000 
-30%
Giá: 1.953.000 
-15%
Giá: 2.116.000 
-30%
Giá: 966.000 
-25%
Giá: 1.672.000 
-25%
Giá: 847.000 
-30%
Giá: 1.318.000 
-25%
Giá: 847.000 
-25%
Giá: 690.000 
-20%
Giá: 748.000 
-20%
Giá: 1.340.000 
-15%
Giá: 1.215.000 
-25%
Giá: 600.000 
-20%
Giá: 2.150.000 
-20%
Giá: 1.169.000 
-20%
Giá: 1.056.000 
-20%
Giá: 1.138.000 
-20%
Giá: 984.000 
-20%
Giá: 3.925.000 
-20%
Giá: 1.896.000 
-20%
Giá: 2.897.000 
-20%
Giá: 2.897.000 
-20%
Giá: 1.688.000 
-20%
Giá: 1.661.000 
-20%
Giá: 1.604.000 
-20%
Giá: 1.376.000 
-20%
Giá: 1.376.000 
-20%
Giá: 1.340.000 
-20%
Giá: 1.428.000 
-20%
Giá: 1.119.000 
-20%
Giá: 1.177.000 
-20%
Giá: 1.340.000 
-9%
Giá: 1.718.000 
-9%
Giá: 29.798.000 
-8%
-8%
Giá: 9.187.000 
-19%
Giá: 2.525.000 
-9%
Giá: 4.528.000 
-9%
Giá: 4.851.000 
-9%
Giá: 5.991.000 
-5%
Giá: 8.700.000 
-5%
Giá: 13.800.000 
-8%
Giá: 12.400.000 
-9%
Giá: 2.179.000 
-9%
Giá: 2.144.000 
-9%
-5%
Giá: 4.990.000 
-9%
Giá: 11.700.000 
-9%
Giá: 5.283.000 
-9%
Giá: 3.111.000 
-9%
Giá: 4.505.000 
-9%
Giá: 44.188.000 
-9%
Giá: 3.587.000 
-9%
Giá: 14.027.000 
-4%
Giá: 5.300.000 
-9%
Giá: 7.250.000 
-4%
Giá: 4.300.000 
-25%
-20%
Giá: 1.628.000 
-20%
Giá: 1.096.000 
-20%
Giá: 2.765.000 
-20%

Máy cưa đĩa Makita M5801B 1050W

1050w - 1500w 750w - 1050w
Giá: 2.026.000 
-20%
Giá: 2.332.000 
-30%
Giá: 1.533.000 
-25%
Giá: 937.000 
-20%
Giá: 1.154.000 
-30%
Giá: 1.806.000 
-0%
Giá: 4.950.000 
-9%
Giá: 1.094.000 
-8%
Giá: 2.580.000 
-10%
Giá: 1.300.000 
-11%
Giá: 4.900.000 
-23%
Giá: 1.787.000 
-2%
Giá: 8.712.000 
-23%
Giá: 11.550.000 
-23%
Giá: 3.681.000 
-23%
Giá: 5.190.000 
-23%
Giá: 11.011.000 
-25%
Giá: 5.239.000 
-23%
Giá: 5.175.000 
-23%
Giá: 9.625.000 
-23%
Giá: 1.479.000 
-23%
Giá: 3.157.000 
-23%
Giá: 5.082.000 
-6%
Giá: 30.900.000 
-12%
Giá: 22.000.000 
-1%
Giá: 39.499.000 
-5%
Giá: 4.200.000 
-5%
Giá: 109.000.000 
-5%
Giá: 7.050.000 
-9%
Giá: 5.875.000 
-7%
Giá: 8.600.000 
-9%
Giá: 2.252.000 
-9%
Giá: 4.100.000 
-6%
-20%
Giá: 1.080.000 
-5%
Giá: 1.185.000 
-9%
Giá: 1.928.000