Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với trang “Điều khoản Dịch vụ” của Aiwa Việt Nam. Dưới đây là những quy định và điều khoản về việc sử dụng dịch vụ trên website: Aiwavietnam.vn.

Vui lòng đọc kỹ thông tin sau đây trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Chấp nhận Điều khoản:

  • Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.
  • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

2. Sử dụng Dịch vụ:

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến thông tin về Dụng cụ Cơ khí, hướng dẫn sử dụng, tin tức và nội dung liên quan khác.
  • Bạn cam kết sử dụng dịch vụ chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Mọi hành vi lạm dụng, tấn công hoặc can thiệp vào hệ thống dịch vụ của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

3. Nội dung và Bản quyền:

  • Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào bài viết, hình ảnh, video và tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu và bản quyền của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan.
  • Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

4. Bảo mật và Riêng tư:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Riêng tư. Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cụ thể để hoàn thành giao dịch hoặc tạo tài khoản.

5. Thay đổi Điều khoản:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

6. Liên hệ:

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc góp ý liên quan đến Điều khoản Dịch vụ hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ có trải nghiệm thú vị và hữu ích khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.