• Màn hình QLED 32 inch
 • Độ phân giải FULL HD siêu thực
 • Âm thanh vòm chuẩn 3D với Object Tracking Sound+
Tìm hiểu thêm
 • Màn hình QLED 43 inch
 • Độ phân giải FULL HD siêu thực
 • Âm thanh vòm chuẩn 3D với Object Tracking Sound+
Tìm hiểu thêm
 • Màn hình QLED 43 inch
 • Độ phân giải FULL HD siêu thực
 • Âm thanh vòm chuẩn 3D với Object Tracking Sound+
Tìm hiểu thêm
 • Màn hình QLED 32 inch
 • Độ phân giải FULL HD siêu thực
 • Âm thanh vòm chuẩn 3D với Object Tracking Sound+
Tìm hiểu thêm