1. Thời gian thanh toán:

  • Thanh toán trước khi giao hàng:

Khách hàng sẽ thanh toán cho mỗi đơn đặt hàng trước khi Công ty AIWA Việt Nam giao hàng.

Hóa đơn sẽ được phát hành vào ngày giao hàng.

  • Thanh toán sau khi phát hành hóa đơn:

Khách hàng sẽ thanh toán trong thời hạn 30 – 45 ngày (tùy vào đối tượng mua hàng) kể từ ngày đề cập trên hóa đơn xuất bởi Công ty AIWA Việt Nam cho bất kỳ đơn đặt hàng nào (hóa đơn sẽ được phát hành vào ngày giao hàng).

2. Phương thức thanh toán:

Thanh toán thông qua chuyển khoản: Công ty CP Tập Đoàn Aiwa Việt Nam STK 1303 201 055 512 – Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Chi Nhánh Hà Thành

Mọi vấn đề thắc mắc quý khách có thể gọi điện trực tiếp thông qua Hotline: 0568 20 9999